Home Monera Monera
Monera Monera Monera
Monera English
O firmi Kontakt Anketa Monera
Monera
Monera  Monera


Mašine za vakumiranje - Vakumirke

Mašine za vakumiranje - vakumirke nudimo iz proizvodnog programa kompanije ANGELO PO iz Italije.

Angelo PoAngelo Po

Angelo Po

Monera
“MONERA” export-import
Bolmanska 3a, Novi Sad, Jugoslavija
email:
Tel/fax +381 21 493 706, Tel: +381 21 493 059, +381 63 80 66 432, + 381 63 502 208, +381 64 205 20 20